extra informatie…

 

Deze website van Caroline wordt vanaf het najaar van 2022 voorzien van updates!

door Covid, lock downs, personeel tekort, overnames, sluitingen en nog zowat…  zijn er nogal wat wijzigingen die we de komende tijd op de website gaan verwerken.

 

 

 

Alle foto’s op deze site zijn het exclusieve eigendom van Vlielandfoto
en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten
en tevens auteursrechtelijk beschermd.
Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de fotograaf is het niet toegestaan om deze foto’s te gebruiken.